نفرین بر عشق

اگر تنهاترین تنهایان شوم باز هم خدا هست

خــــدایــا دیـدی؟؟!!!

کلی بـــــــاران فرستادی تـــا این لکه هـــا را از دلـــم بشویـــی...


من کـــه گفته بـــودم لکه نیست ،


زخــــــــــــــــــــــم است...


زخم ..برچسب‌ها: عاشقانه
[ شنبه شانزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 20:49 ] [ ........ ] [ ]